آغاز

:: آغاز
راستش خیلی اتفاقی و بعد از عهدی 40 روزه که با خدا بستم ، فهمیدم از امشب تا تولدم هم ، 40 روز مانده... خدایا میخوام دوباره متولد شم... پس کمکم کن... به امید تو این صفحه رو باز می کنم پس امیدم بمان و تا آخرش منو تنها نزار... خواهش میکنم.
منبع : آسمانانهآغاز
برچسب ها :

امید

:: امید

خدا جون درسته که تو اولین ساعت های شروع عهدم با تو بد قولی کردم و نماز صبحم قضا شد ، اما همون موقع با تاخیر ده دقیقه ای و با کمی کش و قوس تو رخت خواب پاشدم و وضو گرفتم و شروع کردم قضای نماز صبح خوندن... خدایا شکرت که بهم اجازه دادی... میگم اجازه دادی ، چون تو تمام این 4- 5 سالی که گذشت واقعا درک کردم که تو تا نخوای نمیشه حتی به عبادتت مشغول شد. حسم قشنگه... حتی اگه چشمام از اشکای دیشبم پف کرده باشه... پس باز هم با صدای بلند از درون فریاد میزنم خدایا شکرت و لطفا بمان.

منبع : آسمانانهامید
برچسب ها : اجازه دادی ,خدایا شکرت